Stevan Miloščin
Docent Fakultet za digitalnu produkciju
SMS poruka i govorni poziv

+381 69 5154501
radnim danima od 8 do 21

Viber vezan za gore navedeni broj telefona
Adresa elektronske pošte

miloscin@yahoo.com