.
Poštovani studenti.
Dosadašnji sadržaj ove prezentacije je preuređen i podeljen na tri nove prezentacije koje se nalaze na novim adresama.
Pristup sadržajima ovih prezentacija bez lozinke, moguć je samo za početnu i kontakt stranicu.
Da biste dobili lozinku javite se emailom na
miloscin@yahoo.com

Stevan Miloščin,
docent, Fakultet za digitalnu produkciju